Vi phạm phân lô tại Dự án nhà ở của Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM

Kết luận Thanh tra dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở VH – TT tại phường Phú Hữu (TP. Thủ Đức) chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án điền hình ở công tác phân lô, bồi thường.

Mới đây, Thanh tra TP.HCM ban hành thông báo kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở VH – TT tại Phường Phú Hữu.

Hiện nay, dự án có 27 công trình xây dựng (nhà ở), chiếm 0.03% dự án đất ở, còn lại là đất trống chưa xây dựng; 26/27 nhà xây dựng không theo mẫu.

Theo Thanh tra TP.HCm, quá trình thực hiện dự án trên có nhiều vi phạm, thiếu sót trong pháp lý thực hiện dự án: giao đất, quản lý đất và quy hoạch thực hiện dự ấn; tổ chức, điều hành; thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, phân phối, bàn giao lô nền, cấp giấy chứng nhận quyền sở đụng đất…

Cụ thể, Thanh tra TP.HCM cho rằng Sở KĐ – ĐT ban hành quyết định chấp thuận đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư (Công ty Tổ chức biểu diễn nghệ thuật) là chưa phù hợp với chủ đầu tư được giao đất thực hiện dự án.

Chủ đấu tư đã tự ý phân lô tăng thêm 14 nền đất, không thiết kế xây hồ điều tiết tiêu thoát nước trong hồ sơ kỹ thuật xây dựng dự án theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM

Sở VH – TT chưa thực hiện thủ tục điều chính ranh giao  giao đất và chưa báo cáo cơ quan có thầm quyền điều chình ranh giới thu hồi giao đất. Dự án chưa lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phân phối, bàn giao một số lô nền tại dự án chưa đúng đối tượng.

Về công tác bồi thường, Thanh tra TP.HCM xác định cơ quan chức năng bồi thường, phần diện tích đường Liên phường mà UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo không giao phần diện tích này để thực hiện DA. Dẫn đến phần diện tích này người dân được bồi thường  2 lần. Ngoài ra, Sở VH – TT cũng bồi thường chõ 17 hộ dân có diện tích gần 1,5ha với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng không trường hợp đủ điều kiện bồi thường, số tiền này phải nộp vào ngân sách.

Về xây dựng nhà và công trình công cộng, tại dự án chỉ có 1/27 nhà ở là nhà mẫu, còn lại không theo mẫu. Việc ký kết hợp đồng và Công ty TNHH Săn xuất, Xây dựng và Dịch vụ Thời Kiên và Công ty Cổ phần đầu tư Nam Tiên đối với diện tích xây dựng công trình công cộng tại dự án là chưa phù hợp…

Liên quan đến dự án này, Thanh tra Tp.HCMcho rằng Sở TN – MT chẩm thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND Tp.HCM về rà soát, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án và chậm ý kiến đề xuất việc hợp tác đầu tư xây dựng công trình công cộng của Sở VH – TT.

Sở GTVT được xác định chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc báo cáo liên quan việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở đối với hồ điều tiết để tiêu thoát nước tại dự án theo ý kiến của UBND TP.HCM.

Với những vi phạm nêu trên, Thanh tra Tp.HCM kiến nghị, Chủ tichsj UBND TP.HCM yêu cầu Sở VH – TT chấn chỉnh khắc phục các hạn chế, sai sót. Kiếm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan liên hệ Sở TN – MT để xác định, điều chỉnh ranh và xác định lại phần diện tích đất công bị thu hôi làm cơ sở chơ việc bồi thường thiệt hại theo phương thức hoàn đổi đất cho nhà nước, đề xuất  phương xử lý đối với việc bồi thường không đúng quy định.

Dự án khu nhà ở tại phường Phú Hữu (Tp, Thủ Đức) được Thủ tướng phê duyệt năm 2001 với diện tích 20ha, phân lô bán nền cho khoảng 800 hộ dân là cán bộ, công nhân viên của Sở VH – TT TP.HCM có nhu cầu nhà ở.

Bá Di

Theo Thanh niên Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *