Từ 1/1/2023 những thủ tục về đất đai nào thay đổi

Mới đây, Thứ trưởng Bộ TN &MT Lê Minh Ngân cho biết, đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ. Bộ đã có phương án tháo gỡ những vướng mắc khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không còn giá trị theo quy định của Luật Cư trú 2020, từ ngày 01/01/2023.

Tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi và bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai.

Căn cứ tại Khoản 5 điều 11 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT đã quy định: “Đối với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, Cấp Giấy Chứng nhạn mà có yêu cầu thành phần là Bản sao Giấy CMND hoặc giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư. Không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân. Trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với các dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) để hạn chế xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Luật Cư trú.

Theo quy định, những thủ tục về đất đai cần sổ hộ khẩu giấy gồm:

Xác định việc sử dụng đất ổn định (điểm e, Khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ – CP); Xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đăng kí biến động đất đai khi phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng; đăng kí biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (Điều 2 Thông tư 09/2021/TT – BTNMT).

Có 5 cách thức khai thác thông tin về cư trú khi bỏ sổ hộ khẩu giấy đó là:

  • Sử dung thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú, Sử dụng các thiết bị đọc mã QR code trên căn cước công dân có gắn chip; Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân.
  • Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch công để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công các các giao dịch dân sự.
  • Sử dụng ứng dụng VNeID hiển trị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vj giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.
  • Sử dụng giấy xã nhận thông tin về cư trú.
  • Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trên cơ sở dữ liẹuq uốc gia về dân cư.

Khi bỏ sổ hộ khẩu, người sử dụng đất có thể sử dụng một trong 5 cách trên để thực hiện các thủ tục về đất đai.

Bộ Tài nguyên và môi trường đã rà soát các thủ tục hành chính về đất đai quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu về giấy tờ, tài liệu xác định về cư trú thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

(Tổng hợp)

Hãy đón đọc những thông tin mới nhất 28Land

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *