Thủ tục 4 bước xin cấp lại sổ đỏ

Không ít chủ sở hữu bất động sản băn khoăn về vấn đề: “Mất sổ đỏ có làm lại được không?” Để giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề pháp lý đất đai, 28Land sẽ đưa tới những thông tin bổ ích đến với bạn đọc.

1. Mất sổ đỏ có làm lại được không?

Theo Điều 115, Bộ Luật Dân sự 2015 ghi rõ:

“Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác”

Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay sổ đỏ được pháp luật quy định là một loại giấy tờ chứ không phải là tài sản. Quyền sử dụng đất mới là tài sản.

Cũng theo điều 99, Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất khi mất sổ đỏ do các nguyên nhân như: sơ xuất, hoả hoạn, thiên tại hoặc trong các trường hợp khác,… Chủ sở hữu có quyền đề nghị cấp lại sổ đỏ. Còn có thể gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là: khi bị mất sổ đỏ, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có thể làm lại sổ đỏ theo quy định của luật tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Thủ tục làm lại sổ đỏ đã bị mất

Quy định xin cấp lại sổ đỏ theo quy định mới nhất của pháp luật:

Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ đã mất:

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 9, Điều 10, Thông tư số 24/2014/TTB-BTNMT quy định về hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ đã bị mất bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ đã bị mất mẫu 10/Đk
  • Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về việc niêm yết thông báo mất sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình trong thời gian niêm yết 15 ngày
  • Nếu bị mất sổ đỏ do hoả hoạn, thiên tại thì phải có giấy xác nhạn về hoả hoạn, thiên tại đó của UBND xã, phường, thị trấn.
  • Giấy tờ chứng minh thông tin về việc mất sổ đỏ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, có chức năng ngoại giao, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã được đăng lên 3 lần trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nơi có đất.

Theo Khoản 9, Điều 7, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, khi nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ đã bị mất, cá nhân, hộ gia đình được lựa chọn những hình thức sau:

  • Nộp bản chính giấy tờ
  • Nộp bản sao giấy tờ đã công chứng theo đúng quy định của pháp luật
  • Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận vào bản sao.

Thủ tục xin cấp lại Sổ đỏ đã bị mất, bao gồm:

Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình bị mất sổ đỏ nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ đã bị mất gồm các loại giấy tờ trên tại cơ quan chức năng có thẩm quyền

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ kiếm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính để xác minh tính đúng đắn của hồ sơ. Sau đó, cơ quan này lập hồ sơ trình lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên về việc ký quyết định huỷ sổ đỏ đã bị mất và cấp lại sổ đỏ.

Bước 3:  Cơ quan có thẩm quyền sẽ đăng nhập vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để chỉnh lý và cập nhập biến động.

Bước 4: Gửi sổ đỏ cho UBND cấp xã hoặc tự trao sổ đỏ cho người được cấp.

3. Nơi nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ đã bị mất

Sau khi hoàn thiện hồ sơ cần thiết, người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ đã bị mất tại các cơ quan có thẩm quyền như sau:

  • UBND cấp xã đối với  cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư
  • Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Tại nơi chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nơi nộp hồ sơ được quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Người bị mất sổ đỏ là tổ chức. người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sổ đỏ, quyền sử dụng đất gắn liên với sở hữu nhà ở tại Việt Nam có thể nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

Nếu người bị mất sổ đỏ là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có sổ đỏ, quyền sử dụng đất gắn liền với sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Có thể nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ bị mất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

4. Mất sổ đỏ làm lại bao lâu?

Khoản 40, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ- CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp sổ đỏ như sau:

  • Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày

Như vậy, thời gian cấp lại sổ đỏ trong trường hợp bị mất sổ đỏ không quá 10 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *