Tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4301/QĐ – UBND tạm dừng thực hiện một số văn bản điều chỉnh pháp lý liên quan đến dự án Khu đô thị Thanh Hà  – Cienco 5.

Cụ thể, UBND Thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Quyết định 4301/QĐ- UBND tạm dừng thực hiện quyết định 5269/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 3128/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đối với Khu đô thị Thanh Hà  – Cienco5.

Tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5
Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 (Nguồn ảnh: Báo đầu tư)

Dự án Khu đô thi Thanh Hà – Cienco 5 nằm trên địa bàn quận Hà Đông và các huyện Thanh Oai. UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các quyết định số 479, 480 ngày 4/3/2008. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) được giao làm chủ đầy tư. Theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng, quy mô lập diện tích quy hoạch trên 582ha.

Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 3229/QĐ – UBND ngày 13/7/2015 gồm 3 khu: Khu đô thị Thanh Hà A – Cienco 5;  Khu đô thị Thanh Hà B – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng.

UBND Thành phố Hà Nội cũng cho phép đầu tưu dự án căn cứ theo các quyết định số 961 và 964 ngày 17/4/2008.

Tại Quyết định 5269/QĐ – UBND, ngày 25/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã cho phép điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về một số nội dung như: Tên người sử dụng đất; Chuyển mục đích dử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng Cienco 5 từ Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP.

Lý do điều chỉnh là căn cứ theo Quyết định 963/2008/QĐ- UBND của UBND tình Hà Tây (cũ) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 tại huyện Thanh Oai.

Quyết định 24/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 – CTCP.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nghiệm, nghĩa vụ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt trước đó.

Song, Sở TN&MT Hà Nội vẫn đang tiếp tục rà soát lại dự án theo kiến nghị của Thanh tra Thành phố. Sau khi Thanh tra Thành phố tỏ chức kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT(Xây dựng – Chuyển giao_ đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (Cũ) và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Do vậy, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4301/QĐ- UBND tạm dừng thực hiện Quyết định 5269/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung  tại Quyết định 3128/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (Cũ) đối với khu Đô thị Thanh Hà – CIenco 5.

Trước đó, qua kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và cacs dự án để hoàn vốn dự án BT, Thanh tra Thành phố đã kiến nghị với UBND Thành phố chờ ý kiến của Bộ GTVT, Bộ Công AN; Ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những vướng mắc tại dự án này.

Đồng thời, Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị Sở TN&MT tham mưu UBND Thành phố Hà Nội ra văn bản tạm dừng thực hiện Quyết định 3128, 3129, 3130 ngày 30/7/2008 của UBND tình Hà Tây (cũ) avf Quyết định 5269 ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội

Hãy đón đọc những thông tin mới nhất tại 28Land

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *