Sở Xây dụng thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho các dự án bất động sản

Mới đây, Sở Xây dựng Tp. HCM đã có văn bản gửi các Sở Tài chính, TN&MT, KH&ĐT và UBND huyện Nhà Bè. UBND huyện Bình Chánh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản.

Về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án bất động sản theo các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA. Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM. Sở xây dựng đã có ý kiến, đồng thời đề nghị các đơn vị giải quyết các thủ tục do mình phụ trách.

Cụ thể, trước kiến nghị của HoREA, Sở Xây dựng đã có 3 công văn trong các ngày 17/5/2022, 25/07/2022 và 12/9/2022 đề nghị 11 đơn vị liên quan căn cứ tổng hợp của Sở Xây dựng. Có văn bản gửi chủ đầu tư về giải quyểt các khó khăn, vướng mắc theo 4 đợt kiến nghị của HoREA nhằm thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các khó khăn vướng mắc theo biểu mẫu đính kèm gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND Tp.HCM theo chỉ đạo.

Hiện tại, mới có 6/11 đơn vị có báo cáo kết quả giải quyết nhưng không nêu rõ kết quả thực hiện và không thực hiện theo biểu mẫu đính kèm. Do đó, Sở Xây dựng đã đề nghị 2 đơn vị này khẩn trương báo cáo lại theo quy định nhưng đến nay Sở Xây dựng cũng chưa nhận được báo cáo phản hồi. Có 5/11 đơn vị chưa có báo cáo tiến độ giải quyết.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở QH&KT, Chi cục tài chính doanh nghiệp-sở Tài Chính. UBND huyên Bình Chánh, UBND huyện Nhà Bè khẩn trương có văn bản gửi chủ đầu tư để thông tin về nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản trên địa bàn.

Cùng với đó, có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các khó khăn vướng mắc, gửi về Sở xây dụng để Sở kịp thời báo cáo UBND TP.HCM. Nếu các đơn vị không có báo cáo đúng hạn hoặc báo cáo không đúng biểu mẫu. Sở Xây dựng sẽ tổng hơp báo cáo UBND TP.HCM về việc thựuc hiện chỉ đạo UBND Tp của các đơn vị.

Theo Thanh niên Việt

Lam Giang (TH)

Hãy đón đọc những thông tín mới nhất trên 28Land!

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *