Lập quy hoạch chung đô thị Canh Vinh hơn 9.900ha tại Bình Định

Theo ghi nhận, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Đô thị Canh Vinh, huyện Vân Canh đến năm 2035.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Canh Vinh, huyện Vân Canh có diện tích khoảng 9.957,24ha. Khu vực này có phía Bắc giáp với xã Phước Thành huyện Tuy Phước và xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn. Phía Nam giáp xã Canh Hiển và xã Canh Hiệp. Phía Đông giáp Tp Quy Nhơn,  Phía tây giáp xã Canh Hiệp.

Quy mô dân cư dự báo đến năm 2025 là khoảng 10.570 người và đến 2035 là khoảng 12.150 người. Việc lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Canh Vinh nhằm cụ thể hoá quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Canh đã được phê duyệt. Quy hoạch này theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khu vực phía Tây Nam của tỉnh nói chung. Khu vực phía Đông Bắc của Huyện Vân canh nói riêng. Điều này góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của vùng.

Theo ghi nhận thêm, UBND huyện Vân Canh được giao trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Canh Vinh huyện Vân Canh đến năm 2035. Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Vân Canh tổ chức lập quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan, tổ chức thẩm định, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Hãy đón đọc những thông tin mới nhất trên 28Land!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *