Đấu giá hàng loạt lô đất tại Chí Linh – Hải Dương

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phê duyệt giá khởi điểm hàng chục lô đất trên địa bàn tỉnh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dụng nhà ở tại 2 khu dân cư tại Tp.Chí Linh – Hải Dương,

Đấu giá hàng loạt đô đất tại Chí Linh - Hải Dương
(Nguồn ảnh: Thanh niên Việt)

Cụ thể, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá sử dụng 67 lô đất. Nhằm để nhân dân có thể xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch, các điểm khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, Tp Chí Linh.

Bao gồm: có 31 lô tại Khu dân cư Vĩnh đại, phường Văn Đức (Con Nhạn 1, giai đoạn2), Tp Chí Linh. Trong đó, Lô 2 (gồm 1 lô đất) có diện tích 195m2 có giá khởi điểm là 9 triệu đồng/m2. Lô số 12, 13, 31, Lô số 64 (4 lô đất) diện tích 644m2 giá khởi điểm là 9 triệu đồng/m2. Từ Lô số 32 đến 44, Lô 51 – 63 (gồm 26 lô đất) quy mô diện tích 4,992m2, giá khởi điểm là 7 triệu đồng/m2.

Mức giá trên đã bao gồm các chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được điểm duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Tuy nhiên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng theo quy định.

Ghi nhận thêm, Có 12 lô lại Điểm dân cư số 3 Đông Xá, phường Văn Đức (lần1), Tp Chí Linh. Trong đó, từ lô 1 – 12 (gồm 12 lô đất) có diện tích 2.397,8m2, giá khởi điểm là 5,3 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm các chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Toàn bộ số tiền sử dụng đất thu được sau khi nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có). Số còn lại yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 3036 về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Cầu Ruồi, phường Hoàng Tiến, Tp Chí Linh (Giai đoạn 1, đợt 2 lần 2). UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư cầu Ruồi, p. Hoàng Tiến, Tp Chí Linh (giai đoạn 1 đợt 2 lần 2) cụ thể lô LK02.10 (1 lô đất). Diện tích 216,2m2 có giá khởi điểm là 9,2 triệu đồng/m2.

Lô LK02.15; LK02.23; LK03.08 và từ Lô LK03.16 đến Lô LK03.19 (7 Lô đất) diện tích 925m2 có giá khởi điểm là 10,8 triệu đồng/m2. Lô Lk03.21 (1 lô đất) diện tích 110,5m2 có giá khởi điểm 10,2 triệu đồng/m2.

Mức giá trên đã bao gồm các chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được phê duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa bao gồm lệ phí trước bạ; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Toàn bộ số tiền sử dụng đất thu được sau khi nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có), số còn lại yêu cầu nộp  vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *