Dân “lướt sóng” nhà đất sẽ phải chịu những khoản thuế nào?

“Áp dụng thuế suất cao với giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn” là một trong những định hướng sửa Luật thuế thu nhập cá nhân.

Mới đây, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo Chương trình xây dựng Luật, pháp năm 2024, điều chỉnh năm 2023 của Chính phủ.

Trong đó, dự thảo đề xuất xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2026)

Nắm giữ bất động sản thời gian ngắn hạn, khi bán chịu mức thuế cao hơn. 

Đây là một trong những định hướng quan trọng trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, áp dụng thuế suất cao hơn đối với việc giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn để có mức độ điều tiết hợp lý, Hạn chế tình trạng đầu cơ, bong bóng bất động sản

Cũng theo định hướng này, mức thuế suất cụ thể cũng được nghiên cứu, xác định phù hợp và phản ánh rõ được thực trạng hoạt động của thị trường bất động sản.

Việc áp dụng chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ cũng cần đồng bộ với quá trình hoàn thiện các chính sách có liên quan đến đất đai. Thêm vào đó, sự đồng bộ và mức sẵn sàng của hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký đất đai, bất động sản. Định hướng này cũng có thể tạo điều kiện cho cơ quan thuế có đủ thông tin và cơ sở pháp lý để có được thông tin liên quan đến thời gian sở hữu bất động sản.

Bố sung thêm các khoản thu nhập chiu thuế

Luật thuế thu nhập cá nhân định hướng, sửa đổi bổ sung một số khoản thu nhập mới phát sinh trong quá trình thực hiện, mở rộng phạm vi điều chỉnh một số khoản thu nhập đang chịu thuế. Bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản, quyền tài sản là tên miền Internet, sim – số điện thoại, biển số xe,…

Các khoản thu nhập từ việc chuyển nhường tài sản, quyền tài sản nfy cũng có bản chất giống một số khoản thu nhập không thường xuyên.

Do vậy, Luật thuế thu nhập cần rà soát bổ sung  quy định về thu nhập chịu thuế theo hướng bổ sung nhóm thu nhập khác hoặc quy định cụ thể các khoản thu nhập khác là thu nhập chịu thuế.

Hãy đón đọc những thông tin mới nhất trên 28Land

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *