Có được nhận kế thừa đất nông nghiệp khi không trực tiếp sản xuất ?

Có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề: Có được nhận kế thừa đất nông nghiệp khi không trực tiếp sản xuất hay không? Bài viết dưới đây, 28Land sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề trên.

Căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 179 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 179: Quyền và nghĩa vụ của Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhân quyền sử dụng đất. Đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ như sau:

đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Như vậy, Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên mất thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật

Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 186 của Luật Đất đai thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nếu không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

Ngoài ra, Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp không được chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
  2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình. Trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
  3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyến sử dụng đất trồng lúa.
  4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong khu bảo vệ nghiêm ngặt. Phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 thì cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ chỉ thuộc đối tượng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

(Tổng hợp)

Xem thêm: Thủ tục 4 bước xin cấp lại sổ đỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *