Bộ Tài chính chỉ đạo gỡ vướng trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi uỷ ban Chứng Khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) và Vụ Tài chính ngân hàng (thuộc Bộ Tài chính) chỉ đạo về việc triển khai công điện của Thủ tướng liên quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giao các đơn vị phối hợp với Bộ Tư pháp, văn phòng chính phủ khẩn trưởng hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu câu cơ quan này chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Chứng khoán nghiên cứu, tham mưu các biện pháp hiệu quả để đảm bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Tham mưu, dự thảo công văn gửi Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tô chức tín dụng có phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Đối với các tổ chức tin dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ, cam kết mua lại trái phiêu và định hướng người đến gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, đảm bảo tuyệt đối ai toàn, an ninh thị trường tài chính và tiền tệ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn cũng như doanh nghiệp có khối lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn, đề nghị cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể chủ động thanh toán cho nhà đầu tư.

“Yêu cầu các tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, trường hợp có khó khăn cần chủ động đàm phán với các nhà đầu tư qua các hình thức như gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản, hạ giá sản phẩm”, Bộ Tài chính nêu.

Bên cạnh đó, tổ chức làm việc, yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chỉ tiêu an toàn tài chính của các công ty và tính ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt là các công ty có hình thức cam kết như bảo lãnh, mua lại trái phiếu,…

Bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng: Khẩn trương hoàn thiện, vận hành hệ thống giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng kẻ đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Phương Vy.

Theo Thanh Niên Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *